Gebelere yönelik araştırma

Gebelerin Covid-19 Pandemi Sürecinde Anksiyete Düzeyleri, Baş Etme Durumları ve Etkileyen Faktörler başlığıyla bir araştırma yapılıyor. Araştırmayla, gebelerin Koronavirüs salgını sürecinde yaşadığı anksiyete düzeyi, anksiyete ile baş etme durumları ve etkileyen faktörleri belirlenecek.

20200704_gebelik_e471d.jpg

Dr. Öğretim Üyesi Özlem Demirel Bozkurt, Dr. Öğretim Üyesi Satı Doğan ve Araştırma Görevlisi Aylin Taner tarafından, Gebelerin COVID-19 Pandemi Sürecinde Anksiyete Düzeyleri, Baş Etme Durumları ve Etkileyen Faktörler başlığıyla bir araştırma başlatıldı.

Yapılan çalışma ile ilgili açıklama yapan Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Özlem Demirel Bozkurt; Sizi Dr. Öğretim Üyesi Satı Doğan ve Araştırma Görevlisi Aylin Taner tarafından yürütülen “Gebelerin Covid-19 Pandemi Sürecinde Anksiyete Düzeyleri, Baş Etme Durumları ve Etkileyen Faktörler” başlıklı araştırmaya davet ediyoruz. Bu çalışma, gebelerin Koronavirüs salgını sürecinde yaşadığı anksiyete düzeyini, anksiyete ile baş etme durumlarını ve etkileyen faktörleri belirlemeye yöneliktir.

Çalışmamızın Sağlık Bakanlığı ve etik kurul izinleri alınmıştır. Anketi doldurmanız yaklaşık 5-10 dakika sürecektir. Anket formuna isim yazmanız gerekmemektedir. Sorulara vereceğiniz cevaplar kesinlikle gizli tutulacaktır. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır. Soruların doğru veya yanlış bir cevabı yoktur. Tüm katılımcıların cevapları bir araya getirilerek toplu değerlendirme yapılacaktır. Size göre en uygun cevabı vermeniz, araştırmanın sağlıklı ilerlemesi ve bilime katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir.

Katkılarınız için teşekkür ederiz” dedi.

Araştırmaya katılmak isteyen gönüllüler https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj9NE1-bpNIiohrANFYh1a1dllJzK1jmoyp_o6h7cwhfJs-w/viewform adresinde formu doldurabilir.

Related Articles