BAŞKANLIK SİSTEMİNDE AVUKATLARA GEREK KALMAYACAK…

eskiweb/baskanlik-sisteminde-7d0d2b1d45e7bf874cdc.jpg

CHP Muğla Milletvekili Av. Akın Üstündağ, 5 Nisan avukatlar Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

CHP Muğla Milletvekili Av. Akın Üstündağ, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, tüm meslektaşlarının Avukatlar Günü’nü kutladı.

“Yeni sistemde avukatlık mesleği çok yara alacaktır ve avukatların kendi görevlerini sağlıklı olarak yapmaları zorlaşacaktır. 2010 referandumu ile FETÖ’ye teslim edilen yargı, şimdi de bir partinin ve tek bir kişinin eline verilmek isteniyor” diyen Üstündağ’ın açıklaması şöyle;

“5 Nisan 1958 de İzmir’de toplanan baro başkanları tarafından Barolar Birliğinin kuruluş çalışmaları tamamlanmış ve bu tarihin “Avukatlar Günü” olarak kutlanmasına karar verilmiştir.  O tarihten bu yana 5 Nisan “Avukatlar günü”  olarak kutlanmaktadır. Meslektaşlarımın Avukatlar gününü en içten ve samimi dileklerimle kutluyorum. Toplumda adalet duygusunun yerleşmesinde çok büyük faydası olan avukatlık mesleği, kimden gelirse gelsin her zaman haksızlığın ve adaletsizliğin karşısında susmamak, temel hak ve özgürlükleri de savunmak gibi bir tarihi görevi daha vardır. Mesleğin daha itibarlı ve işlevsel hale gelmesi için çalışılması gerekirken, maalesef ülke gündemine oturan Anayasa değişikliği ile mevcut kazanımların dahi kaybedilmesi tehlikesi ortaya çıkmıştır. Yargı bağımsızlığının kaybedilmesi en çok avukatları, dolayısıyla vatandaşlarımızı etkileyecektir. HSYK’nın yapısının değiştirilerek altı üyesinin Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan  Adalat Bakanı ve Adalet Bakanı müsteşarı da dahil ataması ve yedi üyesinin de dolaylı olarak partili Cumhurbaşkanı tarafından dolaylı olarak TBMM tarafından seçilmesi ile adalet mekanizması iktidara ve bir tek partiye bağımlı hale getirilmektedir. Getirilmek istenen sistemle Hakim ve Savcıların bağımsızlıkları tamamen ortadan kalkacaktır. Her ne kadar teklifin 1. Maddesinde Yargı yetkisinin bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılacağı belirtilmiş ise de uygulamada tam tersi olacaktır. HSYK’nın yeni yapılanması, değişikliğin gerçekleşmesi halinde otuz gün içinde tamamlanacak ve kırk gün içinde göreve başlayacaklardır. HSYK üzerinden Yargıtay ve Danıştay da ( Yargıtay’ın tamamı, Danıştay’ın 3/4 ü) HSYK tarafından belirlenmesi ile Yargıtay ve Danıştay’ın da bağımsızlığı sona erecektir.

MAHKEMELER PARTİNİN VE TEK BİR KİŞİNİN EMRİNE GİRECEK...

Partili Cumhurbaşkanlığı ile Cumhurbaşkanı kendi partisinin Genel başkanı olabilmesi de mümkündür.  Bu durumda Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak yargıyı istediği gibi dizayn edecek, yargı üzerinde mutlak bir hakimiyet kuracaktır.

Şimdiye kadar Efendileri olmamış, emir ve talimatla değil hukuk ve adalet duyguları ile hareket eden avukatlık mesleği çok büyük bir zarar görecektir. İnsanlar avukatının niteliğine değil kararı verecek olan hakimin siyasi aidiyetine bakacaklardır. Cumhurbaşkanının partisinin il ve ilçe başkanı yerel mahkemeler üzerinde etki sahibi olabileceklerdir. Hakim ve savcı karar verirken, tarafların durumlarına ve parti aidiyetlerine de bakmak zorunda kalabilirler. Evrensel hukuk ilkelerinden ve kuvvetler ayrılığından uzaklaştıkça hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünde de uzaklaşılacaktır. Adalet sistemi bağımsız olmayan bir ülkeye dış sermaye gelmez ve ekonomi daha da bozulur.

Fren ve denetleme mekanizmaları belirlenmemiş olan değişiklik teklifinde ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin onbeş üyesinin onikisinin dolaylı ve doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi aynı zamanda Yüce Divan olarak görev yapacak olan Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanının vesayeti altına girmiş olacaktır.

Yeni sistemde avukatlık mesleği çok yara alacaktır ve avukatların kendi görevlerini sağlıklı olarak yapmaları zorlaşacaktır. 2010 referandumu ile FETÖ’ye teslim edilen yargı, şimdi de bir partinin ve tek bir kişinin eline verilmek isteniyor.”

Related Articles

d1391c5b14123.gif