MUĞLA’DAKİ SİT BİLMECESİNİ BAKANA SORDU…

eskiweb/mugladaki-sit-bilmec-f8283d92d34d8de9127e.jpg

CHP Muğla Milletvekili Av. Akın Üstündağ, Muğla’da 2015 yılında SİT alanlarında yürütülen ve halen bir açıklama yapılmayan “Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı’nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Önergesinin giriş bölümünde “Bakanlığınız Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 2015 Ocak ayında başlattığını ilan ettiği Türkiye’deki “Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” kapsamında, Türkiye’deki bin 273 kayıtlı doğal sit alanının yeniden belirlenmesi projesi kapsamında yapılan çalışmalarda, aslında bu sayının 2 bin 134 tane olduğu ve bu SİT bölgelerine ilişkin olarak da 49 bin 110 muhatabın olduğu daha önce açıklanmıştı. Bu projenin Muğla İli sınırları içerisindeki SİT alanlarına yönelik olarak da “Muğla Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi”nin yürütülmekte olduğu aynı açıklama içerisinde yer almaktadır” diyen Üstündağ, daha sonra Bakan Sarı’ya şu soruları yöneltti:

Türkiye’nin en fazla doğal sit alanının bulunduğu Muğla’da, Bakanlığınız yetkilileri tarafından açıklanan “Muğla Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi”ni gerçekleştiren grubun yapmış olduğu çalışmalarda gelinen aşama nedir?

Halen Muğla’da SİT alanlarında olup TOKİ veya diğer yatırımcılar tarafından projelendirilmiş olan ve uygulama aşamasına gelen projeler hakkında tarafınıza iletilmiş bir talep bulunmakta mıdır?

Bu projeler, açıklanan “Muğla Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” ile çelişki oluşturduğu takdirde uygulamanız ne yönde olacaktır?

Bir yıl içindeki 4 farklı dönemde gözlemlerin yapılacağı belirtilen proje ile hazırlanacak raporlarda, bir yerin kesin korunması gerekiyorsa da o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderici ne gibi tedbirler alacaksınız?

Bu proje sonucunda açıklanan raporlarda korunması gereken alan niteliği taşıdığı tespit edilen alanlarda yaşayan vatandaşlarımızı, bulundukları yerlerinden ve topraklarından zorunlu iskâna tabi tutacak bir uygulama mı yapılacaktır?

Related Articles