Belediye Meclisi pazartesi günü toplanacak

Milas Belediye Meclisi, Aralık ayı oturumu için toplanacak. Belediye Meclis Toplantısı, 7 Aralık Pazartesi günü saat 14’te Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat başkanlığında yapılacak olan meclis oturumunda 22 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak.

2020 Aralık ayı meclis gündemi söyle:

1- Açılış ve yoklama

2- Milas Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Çevre Koruma Ve Turizmi Geliştirme Birliği Tasfiye Komisyonunun 18.02.2014 tarih ve 01 nolu kararı ile Belediyemize devir edilen  27.03.2020 tarih ve 3 nolu genel kurul kararı ile  %100 hissesi Belediyemize ait olan Milas Süt Birliği Tarımsal Hayvansal Zirai Ürünler Pazarlama Turizm ve Ticaret Lt.Şti.nin unvanında ve ana sözleşmesinde değişiklik yapılarak Ticaret Siciline de tescili yapılan Milas Belediyesi Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.ni temsilen 2020/31 sayılı meclis Kararı ile Belediye Başkanı Muhammet TOKAT'a verilen yetkinin  belediyemiz personeli şirket müdürü Bekir GÜNEY’e devredilmesi talebinin görüşülmesi,( Milas Belediyesi Gıda İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.)

3- Belediyemizin 2021 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin belirlenmesi talebi ile ilgili hazırlanan Plan Ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

4- İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Kapalı Pazar yerine ait ücret tarifesinin bulunmaması nedeniyle (düğün, nişan töreni vb.) ücret tarifesinin belirlenmesi talebi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

5- Ruhsatsız (kaçak) yapılarla mücadele kapsamında İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda  hazır beton tesislerine,  ruhsatsız (kaçak) yapılaşmayı önlemek adına beton dökümünün denetlenmesine yönelik meclis kararı alınması talebinin görüşülmesi, (Zabıta Müdürlüğü)

6- Nizamettin AKBABA’nın; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Selimiye Mahallesi 166 ada 238 parselde kayıtlı arsa vasıflı 14,20 m2 şuyulu taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

7- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 969 ada 727 parselde kayıtlı arsa vasıflı 148,57 m2’lik taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

8- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İsmetpaşa Mahallesi 969 ada 730 parselde kayıtlı 282,22 m2’lik arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

9- Şığo SERTDEMİR’in; İlçemiz Burgaz Mahallesi 79 ada 135 parselde bulunan taşınmazının yolu bulunmaması sebebiyle uygun bir alandan kamulaştırma  yapılarak yol açılması talebinin görüşülmesi; (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

10- Ömer KAVAK’ın; İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 260 ada 1042 parselde kayıtlı 16m2 arsa vasıflı taşınmazının imar uygulamasında park alanı olarak bırakıldığını bu nedenle kamulaştırılması talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

11- T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kıyıkışlavık (İasos) Mahallesi Örenyerinde bulunan toplam 1986,00m2 yüzölçümlü 394 ada 414 parsel nolu taşınmazın 1423,00m2’lik kısmının  “Karşılama Merkezi” olarak kullanılmak üzere T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsisinin görüşülmesi; (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

12- Vedat KARTAL’ın; İlçemiz Korucuk Mahallesi Merkez Sokak No:6/A adresinde bulunan 127 ada 6 parsel nolu taşınmazında bulunan ticari işletmesinin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebinin görüşülmesi; (Zabıta Müdürlüğü)

13- Yeşim ÖZKAYA’nın; İlçemiz Beçin Mahallesi Devecioğlu Sok. No:12A/26 adresinde bulunan işyerinin içkili yerler bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi,

14- Sezer GİRGİN’in; İlçemiz Dibekdere Mahallesi Merkez Sokak No:3/1adresinde (829 parsel) bulunan işyerinin içkili yerler bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi,

15- Mutlu ÖNDER’in; İlçemiz Hacıilyas Mahallesi 1. Demirciler Sokak No:12/B adresinde bulunan işyerinin içkili yerler bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi,

16- Hüseyin ALDAĞ’ın; Belediye Meclisinin 2020/186 sayılı kararı ile İçkili Yerler Belirleme Komisyonuna havale edilen İlçemiz Beçin Mahallesi Kale Caddesi (762 parsel) üzerinde bulunan işyerinin içkili yerler bölgesine alınması talebini 20.11.2020 tarih 223679 kayıt sayılı dilekçesi ile geri çektiğini beyan etmesi ile ilgili konunun görüşülmesi, (Zabıta Müdürlüğü)

17- Osman ÖNER’in; İlçemiz Alatepe Mahallesinde bulunan mahalle merkezinden uzakta olan tapunun 101 Ada 383 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz içerisinde ve bölgesinde bulunan yapıların Ulusal Adres Veri Tabanına işlenebilmesi için küme evler veya mevkii olarak isim verilmesi talebinin görüşülmesi, (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

18- Boğaziçi Muhtarı Ferhat KARAKOYUN’un; İlçemiz Boğaziçi Mahallesinde bulunan mülkiyet Hazineye ait 227 ada 161 parsel  numarasında kayıtlı taşınmazın eğitim, sağlık ve dini tesis alanı olarak planlama çalışmalarının başlatılmış olduğunu ve devam ediyor olması nedeniyle, bu süreçte maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen Yıldız KARDEŞLER eşi Sadettin KARDEŞLER isminin bu taşınmazın önünden geçmekte olan yola verilmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılarak bu caddenin adının “Sadettin Kardeşler Caddesi” olması talebinin görüşülmesi, ( İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

19- Tema Vakfı Milas İlçe Sorumlusu Mehmet NERGİZ’in; TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin KARACA’nın isminin yaşatılmasının gelecek kuşaklar açısından bir rol modeli işlevi göreceği inancıyla, kendisinin anısını ve adını yaşatmaya uygun olacak şekilde ilçemizde bir sokak, cadde veya parka verilmesi talebinin görüşülmesi, (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

20- İlçemizde bulunan Arkeolojik Ve Kentsel Sit Alanlarındaki Yenileme Alanlarının Belirlenmesi çalışmaları için Komisyon Kurulması (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

21- Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk Bulvarı 265 Ada 12 parsel üzerinde bulunan taşınmazın, Nedime Beler Kız Öğrenci Misafirhanesi olarak kullanılmak üzere hazırlanan yönetmelik taslağının görüşülmesi, (Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü)

22- İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi;

1- İlçemiz Hayıtlı Mahallesinde bulunan 257 Ada 11 parselin önünden geçen onaylı imar planındaki 10 metrelik yolun çift şeritli yapılması planlandığı, 257 Ada 11 parselin 77 m2’nin İmar Yolu kullanımında kaldığından kamulaştırılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun  görüşülmesi,

2- Ova Sokak Sakinlerinin; İlçemiz Mutluca Mahallesi Ova Sokakta bulunan Hayrettin DERELİ’nin arsasından geçen yolun mülga Beçin Belediyesince kamulaştırıldığı ancak Turan KAVURAN’ın arsasından geçen yolun kamulaştırılmadığı ve yolun tel örgü çekilmek suretiyle kapatıldığından mahalle sakinleri olarak Ova Sokakta bulunan yolun kamulaştırılarak trafiğe açılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

3- Eyüp TOPAL’ın ; İlçemiz Güllük Mahallesi 296 Ada 5  parselde bulunan binasının mevcut imar planına göre bitişiğinde bulunan imar yolunun terk ve kamulaştırma işlemlerinin yapılarak açılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun  görüşülmesi,

4- İlçemiz Şehir Merkezi Atatürk Bulvarı üzerinde 241 Ada 2 parsel ve  241 ada 40 parseller arasındaki Şehir Parkı içinde bulunan 210 m2 yapıda cafe restaurant işletmesi  ve 22 m2 lik yapıda 4800 m2 park alanı içinde dinlenen vatandaşlara çay, kahve, meşrubat hizmeti sunulmak üzere çayhane (çayevi) ve Yöresel Ürünlerin Satış Ve Teşhir Standının konularak 2886 sayılı Yasanın 64 ncü maddesi ve 5393 sayılı Yasanın 18/e maddesi gereği 10 yıl süre ile kiralama ihalesine çıkarılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun  görüşülmesi,

5- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Koru Mahallesi 102 Ada 311 parselde kayıtlı 19.540,57 m2 büyüklüğündeki taşınmazın 750 m2’si bina, 38 m2’si depo, 6297 m2’si bahçe ve yol olarak toplam 7085m2 olan Süt Toplama Merkezi ve Mandıra Tesisi olarak içinde bulunan demirbaş ve ekipmanları ile birlikte 2886 sayılı Yasanın 64 ncü maddesi ve 5393 sayılı Yasanın 18/e maddesi gereği 10 yıl süre ile kiralama ihalesine çıkarılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun  görüşülmesi,

6- Tasfiye Halinde S.S. Mavi Yunus Tatil Köyü Konut Yapı Kooperatifinin; İlçemiz Bozbük Mahallesi 105 Ada 306 parsel ve 105 Ada 345 parsellerde bulunan  Mavi Yunus Tatil Köyü Konut Yapı Kooperatifinin iki parseli arasındaki kamu alanına 260m2’lik  kamelya yaptıkları için ecrimisil ödedikleri kamelyayı bila bedel (bedelsiz) olarak Belediyemize hibe etme talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun  görüşülmesi,

7- Milas İlçesi,  Ulaş Mahallesi, Yuvaalanı mevkiinde yer alan, 1116, 1117, 1118, 1119, 1122, 1123 (imar uygulaması öncesi eski parsel no 671,672,1042,1043,1044,1045 ve 1046) parsellerde kayıtlı taşınmazlar Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 12.01.2017 tarih ve 11 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerjisi Santrali Alanı)" kullanımında kalmakta olup tesise ait alan içinde belirtilen yeraltı nakil hatlarına ait kablo kanalı ve emniyet mesafelerinin TEDAŞ’a devrinin yapılmayacağı, sadece TEDAŞ’a devri söz konusu olacak olan trafo alanının planda yer almasının yeterli olacağından hareketle ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nden 02.10.2020 tarih ve 35676 sayılı görüşü doğrultusunda  tesise hizmet verecek trafo alanı için yer seçimi yapılarak “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğinin 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince maddesince incelenerek onaylanması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun  görüşülmesi,

8- İlçemiz Meşelik Mahallesi Kemerdağ Mevkii 1/1000 Ölçekli İmar Plan notlarında değişiklik yapılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun  görüşülmesi,

9- Milas İlçesi Hayıtlı  Mahallesi, Yanıkkuyu Mevkiinde yer alan, N19-b-21-b-1-c pafta, tapunun 887 Ada ,1-2-3-4-5-6-7-8 Parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlardan oluşan yapı adası üzerinde adanın tamamında alt katlar ticaret  , üst katlar konut olacak şekilde "Ticaret - Konut Alanı" amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca incelenerek  onaylanması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun  görüşülmesi,

10- İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Köy gelişme İmar Planlarının iptal edilerek mevzuata uygun yeni imar planlarının yapılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

03 Ara 2020 - 12:06 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Milas Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Milas hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haber Milas editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Milas değil haberi geçen ajanstır.
Anket Milas'ta, 2021 yılında doğalgaz altyapısının tamamlanacağına inanıyor musunuz?