Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü kapatıldı

Milas Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı’nın ret oyuna karşın oy çokluğu ile alınan karara göre; Milas Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğünün iptal edilerek, bu müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları Fen İşleri Müdürlüğüne devredildi. Mecliste konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Belediyesi’ne ait bazı taşınmazların Hazine’ye devredilmesine tepki gösterdi.

Büyütmek için resme tıklayın

Milas Belediye Mart Ayı Olağan Meclis toplantısı, Prof. Dr. Aşkıdil Akarca Sahnesi’nde gerçekleşti. Bitlis’te hayatını kaybeden askerlerimiz için saygı duruşunda bulunularak başlayan toplantıda, 9 ana gündem maddesi ve 8 ek gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

“Milletimizin Başı Sağ Olsun”

Meclis gündemine geçmeden önce Bitlis’te şehit olan 11 askerimiz hakkında konuşan Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, “Dün çok acı bir olay yaşadık. 10 değerli vatan evladımızı bir helikopter kazasında şehit verdik. Tabi ki hepimizin yüreği dağlandı, çok acı yaşadık.” diyerek, Meclis’i bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

“Milas’ın Hakkını Kimseye Yedirtmem”

Saygı duruşunun ardından, yoklama alınmasıyla devam edilen toplantıda; 9 ana gündem maddesinin yanı sıra 8 ek gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandı. Meclis gündemlerinin tamamlanmasının ve 5 Nisan Pazartesi günü Meclis’in Nisan oturumunun yapılmasının kararlaştırılmasının ardından konuşan Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, Meclis’i, Muğla Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu hakkında bilgilendirdi. Milas Belediyesi’ne ait bazı taşınmazların Hazine’ye devredilmesine tepki gösteren Başkan Tokat, konunun takipçisi olacaklarını aktararak, Milas’ın hakkını kimseye yedirmeyeceğini söyledi.

“2014/167 sayılı Belediye Meclis kararı ile ihdas edilen Park Ve Bahçeler Müdürlüğünün iptal edilerek bu Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluklarının Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülmesi talebinin görüşülmesi” şeklindeki maddeyle ilgili açıklama yapan Başkan Tokat, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde de aynı uygulama bulunduğunu belirterek, bu uygulamanın Belediye yararına olacağını ve işleri hızlandıracağını savundu.

Cumhur İttifakı ise maddeyle ilgili işlemlerin daha da güçleşeceğini belirterek, olumsuz görüş bildirdi.

Meclis’te alınan kararların tamamı:

1-          Açılış ve yoklama

2-          Milas Kaymakamlığı İdare Ve Denetim Şefliğinin; İlçemiz dahilinde üzerinde okul bulunan veya ilkokula tahsisli parsellerin Büyükşehir Yasası kapsamında sehven Belediye Tüzel Kişiliğine geçtiği belirtilmiş olup, listede bulunan parsellerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devrinin yapılması talebinin görüşülmesi maddesinin İmar Komisyonu’na havalesine oy birliği ile karar verildi.

3-          Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğünün; İlçemiz, Mutluca Mahallesi 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Beçin örenyerinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 143,32 m² yüzölçümlü 166 ada 1 parsel (eski 755 parsel) nolu taşınmazın iç kale restorasyonu sırasında kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsisi talebinin görüşülmesi maddesinin İmar Komisyonu’na havalesine oy birliği ile karar verildi.

4-          Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğünün;  Mülkiyeti Belediyemize ait Hayıtlı Mahallesi 619 ada 232 parselde kayıtlı taşınmazın Bakanlıkça yürütülen kazılar sonrasında ortaya çıkarılan kültür varlıklarının bir arada korunması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsisi talebinin görüşülmesi maddesinin İmar Komisyonu’na havalesine oy birliği ile karar verildi.

5-          İsmetpaşa Mahallesi 969 Ada 726 parselde bulunan 2 katlı yapı, mülkiyeti Belediyemize ait 969 ada 1 parsele 31,48m2 tecavüzlü olduğu, cins değişikliği yapılacağından dolayı muvafakatname verilmesi talebinin görüşülmesi maddesinin İmar Komisyonu’na havalesine oy birliği ile karar verildi.

6-          Tamamı Milas Belediyesi Gıda İnş. Tur.San.Ve Tic.Ltd.Şti.ne ait olan şirketimizin ana sözleşmesinde bulunan faaliyetlerden bazılarına başlayabilmesi için 10.000.000,00TL’ye (onmilyon) karşılık gelen Ayni sermaye aktarılması talebi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi maddesi, Komisyon’un ek süre isteme talebinin oy birliği ile kabul edilmesiyle karara bağlandı.

7-          İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi

1-    Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğünün; İlçemiz Uzunyuva Mevkiinde 1. Derece arkeolojik sit alanında “ Uzunyuva Arkeolojik Alanı Hanedan Mezar Odası Mimarı Projesi ve Arkeopark Alanı Çevre Düzenlemesi Projesi” Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı ile uygun bulunmuş olup, yeni müze bina yapımı, çevre düzenlemesi, teşhir ve tanzimi amacıyla Belediyemize ait Hisarbaşı mahallesi 159 ada 7 parselde kayıtlı 225,04m2 yüzölçümlü taşınmazın tahsisi talebinin görüşülmesi maddesi Komisyon Raporu’nun oy birliği ile kabul edildi.

2-    Fen İşleri Müdürlüğünün ; Belediyemizin mevcut depo alanı yetersiz kaldığından ve yeni asfalt şantiyesi kurulması planlandığından Hacıabdi Mahallesi 83 Ada 4 parselde kayıtlı 6.921,17 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın satın alınması talebinin görüşülmesi maddesi Komisyon tarafından uygun bulunarak, Meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

3-    İlçemiz Selimiye Mahallesi 110 ada 11 parsele şuyulu bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 184 ada 6 parselde kayıtlı 58,41 m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi maddesi Komisyon tarafından uygun bulunarak, Meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

4-    Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Plan Proje Yatırım ve İnş. Dairesi Başkanlığının, Güllük İçme –Kullanma suyu şebekesi kapsamında yapılan 2 adet depoların arasında iletimi sağlayan 213 ada 141 parselin içerisinden geçen isale hattı meri planda belirtilen 10 metrelik imar yolundan geçirilmiş, imar yolunun kamu hizmeti verebilmesi adına terk işlemleri, imar uygulaması veya kamulaştırılması ile içme-kullanma suyu hattının yol güzergahında kalacağı ve kamu zararı oluşturmayacağı, bu nedenle içme-kullanma suyu isale hattının geçtiği 10 m imar yolunun kamu adına terk işlemlerinin veya yolun kamulaştırılmasına ilişkin işlemlerin yapılması talebinin görüşülmesi maddesi Komisyon tarafından talebin reddi uygun bulunarak, Meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

5-    Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kurudere Mahallesi 137 Ada 5 parselde kayıtlı zeytinlik ve tarla vasıflı 48.315,41m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi maddesi Komisyon tarafından uygun bulunmayarak, Meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

6-    3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Gereğince Uygulaması Yapılacak olan; İlçemiz Kıyıkışlacık Mah. Zeytinlikuyu mevkiindeki, Selimiye Mahallesi Eskipazaraltı Mevkiindeki, Güllük Mahallesi Sıralık Mevkiindeki ve Türkevleri Mahallesi Köyiçi Mevkiindeki taşınmazların bulunduğu alanların 3194 sayılı İmar Kanunun 10 ncu maddesi gereği 5 yıllık İmar Programına eklenmesi talebinin görüşülmesi maddesi Komisyon tarafından uygun bulunarak, Meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

7-    İlçemiz Boğaziçi Mahallesi 188 Ada 1 parsel ve 189 ada 1 parsel arasında kalan yeşil alan içinde “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin ( PİN:UİP-48323970) 3194 sayılı Yasanın 8. Maddesi gereğince incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi maddesi Komisyon tarafından uygun bulunarak, Meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

8-    Merhum Prof.Dr.Şadan GÖKOVALI isminin yaşatılması adına ilçemizde bir sokak, cadde veya parka Prof.Dr.Şadan GÖKOVALI isminin verilmesi talebinin görüşülmesi maddesi Komisyon’un ek süre talebi istemesi ve Meclis’in talebi kabul etmesi ile karara bağlandı.

9-    İlçemiz Meşelik Mahallesi Kemerdağ Mevkii 1/1000 Ölçekli İmar Plan notlarında değişiklik yapılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi maddesi Komisyon tarafından uygun bulunarak, Meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

2021 MART AYI MECLİS EK GÜNDEMİ                      :          

 

1-    Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Geçici Köpek Barınağında kullanılmak üzere 1  adet çift kabin kapalı kasa kamyonet ihtiyacı duyulduğundan 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10/2 maddesi gereğince taşıt alımının yapılması talebinin görüşülmesi maddesi Meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

2-    İlçemiz Güllük Mahallesi 292 Ada 24 parsel maliklerinin, Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu bulunan 292 Ada 23 parsel nolu 17,40 m2 büyüklüğündeki arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi maddesinin İmar Komisyonu’na havalesine oy birliği ile karar verildi.

3-    Mukadder DEMİRTAŞ’ın ; Mülkiyeti Belediyemize ait Hayıtlı Mahallesi 343 Ada 55 parsel nolu 73,58m2 büyüklüğündeki arsa vasıflı şuyulu taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi maddesinin İmar Komisyonu’na havalesine oy birliği ile karar verildi.

4-    İlçemiz Menteş Mahallesi Muhtarı Bayram ARICI’nın; Menteş Mahallesinin idari sınırlarının yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi maddesinin İmar Komisyonu’na havalesine oy birliği ile karar verildi.

5-    İlçemiz Güllük Mahallesinde Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların yeniden kiralama ihalesine çıkartılması ile ilgili hazırlık listeleri tamamlanmış olup, 5393 sayılı Yasanın 18/e maddesi gereği 5 yıl süre ile kiralama ihalesine çıkartılması talebinin görüşülmesi maddesi Meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

6-    Belediye Meclisinin 07.12.2020 tarih 2020/211 sayılı kararı ile Sayıştay Başkanlığından görüş almak üzere gönderilen Milas Belediyesi Kız Öğrenci Misafirhane Yönetmeliği ile ilgili Sayıştay Başkanlığından gelen görüş doğrultusunda hazırlanan Milas Belediyesi Kız Öğrenci Misafirhane Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi yönetmeliğin kabulü ve tarife belirlenmesi adına Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

7-    Memur Boş Kadro derece değişikliği talebinin görüşülmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

8-    2014/167 sayılı Belediye Meclis kararı ile ihdas edilen Park Ve Bahçeler Müdürlüğünün iptal edilerek bu Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluklarının Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülmesi talebinin görüşülmesi maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

 

05 Mar 2021 - 21:07 Muğla/ Milas- Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Milas Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Milas hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haber Milas editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Milas değil haberi geçen ajanstır.

01

Milas - Milas Belediyesi satranç daki bir sonraki hamle gibi ne yapmak istediğini merak ediyoruz açıkçası.

Ama bana sorarsanız "Yangından mal kaçırmak".

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mart 12:14Anket Milas'ta, 2021 yılında doğalgaz altyapısının tamamlanacağına inanıyor musunuz?