Milas Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı Pazartesi Günü

Milas Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Pazartesi günü toplanacak. Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat’ın başkanlığında toplanacak olan mecliste, 16 ana gündem maddesi ve imar komisyon raporları görüşülerek, karara bağlanacak.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda 5 Temmuz Pazartesi günü saat 14’te gerçekleştirilecek toplantı, Milas Belediyesi Facebook hesabından da canlı olarak yayınlanacak.

Milas Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın gündem maddeleri şöyle:

1-        Açılış ve yoklama

2-        İlçemiz Burgaz Mahallesi 79 Ada 250 parsel maliki, parseline şuyulu bulunan  mülkiyeti Belediyemize ait 79 Ada 282 parselde kayıtlı 14,84m2 yüzölçümlü taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, ( Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

3-        İlçemiz Hacıilyas Mahallesi 350 Ada 46 parselde kayıtlı 151,91m2 yüzölçümlü arsa vasıflı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

4-        Milas Kaymakamlığı İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğünün, İsmetpaşa Mahallesi 264 ada 24 parsel nolu ana hizmet binasının bulunduğu arsanın yanında atıl halde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 264 ada 52 parselde kayıtlı 185,46 m2 yüz ölçümlü taşınmazın hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

5-        Fatma GÜRGÜN Vekili Fatih KUŞ’un, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında park alanı, meskun konut alanı ve yol alanında kalan  İlçemiz Selimiye Mahallesi 259 Ada 29 parsel nolu taşınmazının park alanında kalmasından dolayı kamulaştırılması talebinin görüşülmesi, ( Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

6-        İlçemiz Çamiçi (Bafa ) Mahallesinde bulunan 607 parsel maliklerinin İmar Planında yolda kalan  taşınmazının kamulaştırılması talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

7-      İlçemiz Çamiçi (Bafa ) Mahallesinde bulunan 526 parsel malikinin İmar Planında yolda kalan  taşınmazının kamulaştırılması talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

8-        İlçemiz Balcılar Mahallesi 123 Ada 23 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 1.133,08m2  yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

9-        İlçemiz Mutluca Mahallesi 199 Ada 51 parselde kayıtlı parsel maliklerinin taşınmazlarının yolda kalan 49,53m2 lik kısmının kamulaştırılmasını istemediklerini mevcut haliyle kullanmaya devam edip ileride inşaat yapmak istediklerinden dolayı yola terk işlemi yapacaklarını kamulaştırma yapıldığı takdirde geriye kalan arsalarının kullanımının zorlaşacağı konusunun görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

10-  İlçemiz Mutluca Mahallesi 199 Ada 49 parselde kayıtlı parsel maliklerinin taşınmazlarının yolda kalan 46,59m2 lik kısmının kamulaştırılmasını istemediklerini mevcut haliyle kullanmaya devam edip ileride inşaat yapmak istediklerinden dolayı yola terk işlemi yapacaklarını kamulaştırma yapıldığı takdirde geriye kalan arsalarının kullanımının zorlaşacağı konusunun görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

11-    İlçemiz Güllük Mahallesi 302 ada içerisinde Belediyemizin 2016/45 nolu encümen kararı ile yoldan ihdas işlemi yapılarak 302 ada 17,18,19 nolı ihdas parselleri Belediyemiz adına çıkarılmış olup 302 ada 17 -18 nolu ihdas parsellerinin büyük bir kısmının belediyemiz parseli olan 302 ada 13 parsel içerisinde kaldığı ve parsel mülkiyetlerinin mükerrer olarak çıkartıldığı parsellerin ihdas işlemi yerine ifraz işlemi ile oluşturulması gerektiğinden dava yoluna gidilmeden aynı m2 ler baz alınarak 302 ada 13 parsel ve kendi parselleri ile birlikte tevhiden ifraz uygulaması yapılarak iptal edilecek ve bu alanların ana parsellerine dahil edilerek iptal sonucu para iadesi yapılmadan yeni parsellerin oluşturulup bedelsiz verilmesi ve mağduriyetin giderilmesi için muvaffakatımızın verilmesi talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

12-    Y-Özkaya İnş.Nak.Kom.Tur.San.Tic.İhr.Ltd.Şti. nin, İlçemiz Hacıilyas Mahallesi 366 ada 25 parselde kayıtlı taşınmazda inşaatını tamamladığı otopark yolunun açılmadığı için yapı kullanma belgesini alamadığından otopark yolunun açılması talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

13-    Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğünün, İlçemiz Mutluca Mahallesi Beçin örenyerinde bulun mülkiyeti belediyemize ait 1648,98m2 yüzölçümlü 184 ada 39 parselde kayıtlı Kızılhan’ın restore edilmek üzere tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

14-      Şeref TİRELİ’nin; İlçemiz Ağaçlıhöyük Mahallesi Merkez  Sokak No:64 (160  ada 8 parsel)              adresinin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebinin görüşülmesi, (Zabıta Müdürlüğü)

15-    Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11 nci maddesine göre Boş kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen dolu/boş kadro  unvan değişikliğinin görüşülmesi, ( İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü)

16-    09.10.2014 tarih 2014/242 sayılı meclis kararı ile kabul edilen  ve yürürlükte olan Milas Belediyesi Müdürlüklerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin iptal edilerek hazırlanan yeni yönetmelik taslağının görüşülmesi, (İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü)

17-  İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi;

a-      İlçemiz Hacıabdi Mahallesi 586 ada 10 parsel maliki, parseline şuyulu bulunan, mülkiyeti belediyemize ait arsa vasıflı 104 ada 13 parseli (162,62m2)  satın alma talebinin görüşülmesi,

b-      İlçemiz Selimiye Mahallesi 359 ada 34 parsel maliki, parseline şuyulu bulunan mülkiyeti belediyemize ait arsa vasıflı 359 ada 38 (0,72m2)  ve 39 parseli (50,48m2)  satın alma talebinin görüşülmesi,

c-      Abdülhadi YILMAZ’ın; İlçemiz Güllük Mahallesi 300 ada 5 parselde kayıtlı taşınmazının kuzeyinde imar planında yol olarak gösterilen alanın 300 ada 2 parsel mülkiyetinde kalması sebebiyle kamulaştırma işlemi yapılmadığından bahse konu taşınmazının yol hizmetinden faydalanamadığını, yolun kurumumuzca kamulaştırılmamasından kaynaklı binasında bağımsız bölüm sayılar ile ilgili mağduriyet yaşanılması sebebiyle,  bahse konu 300 ada 2 parsel mülkiyetindeki ve imar planında yol olarak görünen alanın kamulaştırılması ve mağduriyetinin giderilmesi talebinin görüşülmesi,

d-      Raşit ÖZEN’in; İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 803 ada 635 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalmakta olan 305,22m2 arsa vasıflı taşınmazının 2012 yılında yapılan Belediyemizce onaylanan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planında tamamının yeşil alanda kalmış oluğunu öğrendiğini, imar plan değişikliği ile konut alanı olan parselinde oluşan mağduriyetinin Belediyemize ait konut alanında kalan eşdeğer bir parsel ile takas edilmesi talebinin görüşülmesi, 

e-      Milas Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünün, İlçemiz Selimiye Mahallesi Köyiçi Mevkiinde bulunan 353 ada 2 parselde kayıtlı Belediyemiz hissesinin İmar Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere Taksim Sözleşmesi ile Hazineye bedelsiz devrinin sağlanması talebinin görüşülmesi, 

f-       Solmaz Mim.Müh.İnş.Taah.San ve Tic.Ltd.Şti. nin; İlçemiz Boğaziçi Mahallesi 3562,4244 ve 168 Ada 2 parsel alanındaki park alanı ile ilgili projenin imalat masrafları ile müteahhitlik hizmeti ve şantiye şefliği hizmetini bila bedel ile,  park adının ATATÜRK Parkı olması şartı ile yapma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

g-      İlçemiz Hayıtlı Mahallesi, 348 ada 31-32 parseller ve 466 ada 130 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde “Konut Alanı ve Yaya Yolu Düzenlenmesi” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin ( PİN:UİP-48939179) 3194 sayılı Kanunun 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi, (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

h-      İlçemiz Güllük Mahallesi tapunun 366 ada 35-36-37 ve 71 parsellerde yapılacak olan imar uygulamasının gerçekleşmesi ve imar durumu alınabilmesi için bu alanda bulunan 49L-IId nolu imar paftasının mülga Güllük Belediyesinin itirazlar sonucunda işleyip kullandığı şekli ile değerlendirilmesi ve parsel maliklerinin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla ilgili talebin 3194 sayılı Yasanın 8 nci maddesi uyarınca incelenerek karar alınması talebinin görüşülmesi, (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

i-        Serhat- BCM İş Ortaklığının; İlçemiz Boğaziçi Mahallesi 238 Ada 1 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan taşınmazının zemin katına Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre konut altı ticaret ( dükkan) yapma talebinin görüşülmesi, (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

02 Tem 2021 - 09:41 Muğla/ Milas- Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Milas Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Milas hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haber Milas editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Milas değil haberi geçen ajanstır.Anket Koronavirüs denetimlerini yeterli buluyor musunuz?