İŞSİZLİK FONUNU YANDAŞ İÇİN DEĞİL, İŞSİZ İÇİN KULLANIN…

eskiweb/issizlik-fonunu-yand-f6ab3205c63c77d3c3ce.jpg

CHP Muğla Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Süleyman Girgin, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleşen “31.12.1960 Tarih ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşmeleri sırasında verdiği önergeyle, işsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarının esnetilmesini ve geçici, mevsimlik ve kampanya işçilerinin de işsizlik ödeneğinden yararlanmasını talep etti.

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Şartları Esnetilsin…

CHP Muğla Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Süleyman Girgin, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleşen görüşmeler sırasında yaptığı konuşmada; “İşsizlik Sigortası Kanunu, sigortalılara, işsiz kalmaları hâlinde destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. Fondan yararlanmak için, işçinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, sigortalı olması, işten ayrılmadan önceki son yüz yirmi gün içerisinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması ve son üç yıl içerisinde en az altı yüz gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemesi gerekmektedir. İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılmak istenen değişiklikle işsizlik ödeneğine hak kazanmak için yasada tanımlanmış olan son yüz yirmi gün prim ödeme şartı hizmet akdine tabi olma şeklinde değiştiriliyor. Biz bunu destekliyoruz ama sorunu çözmediğini de komisyonda belirttik, burada da tekrar belirtmek istiyoruz” diye konuştu.

Mevsimlik ve Kampanya İşçileri İşsizlik Ödeneğinden Yararlansın...

Konuşmasının devamında CHP’li Girgin; “İşten çıkarılan işçi, son üç yıl içerisinde en az altı yüz gün prim ödemişse yine işsizlik parası alamıyor. Bu nedenle, mevsimlik ve kampanya işlerinde çalışan işsizler, işsizlik parası alamamaktadırlar. Kimdi bunlar? Otellerde ve tarımda çalışanlar. Bunlardan prim kesiyorsunuz ama bunlara işsizlik parası ödemiyorsunuz. Bu adaletli değildir, bunların düzeltilmesi gerekir” dedi ve özellikle Muğla bölgesinde yoğun olan mevsimlik ve kampanya işçilerinin sorunlarının bir an önce giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasını sürdüren CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin; “İşsizlik parasına hak kazanan işçilere ödenen para da gerçekten başka bir sorundur. Bugün itibarıyla, işçi işten çıkarıldığında alabileceği asgari işsizlik parası 1.015 liradır, azami rakamsa 2.030 liradır. Açlık sınırının 2.000 lira olduğu ülkede işsiz kalmış bir işçiye “Bu parayla geçinin” demek, bu işçiyi açlığa mahkûm etmekten başka bir şey değildir. İşsizlik sigortasında, 2018 sonu itibarıyla 136 milyar lira para birikmiştir. Yani İşsizlik Sigortası Fonu'ndan daha yüksek düzeyde bir işsizlik parası aslında verilebilir ama ne yazık ki verilmiyor. AKP, GAP'a para aktarmayı tercih ediyor, AKP işverenlere para aktarmayı tercih ediyor, AKP bankalara düşük faizli borç vermeyi tercih ediyor; İşsizlik Sigortası Fonu işsize değil, bankalar aracılığıyla yandaş şirketlere kaynak olarak aktarılıyor.

Fonda 136 Milyar Var, Fakat İşsize Yüzde 1’i Bile Ödenmiyor...

Fonda 136 milyar lira birikmesine rağmen, işsizlere fonda biriken kaynağın onda 1'i dahi aktarılmıyor. İşsizlere ödenen İşsizlik Ödeneği'ni artırmak için bu Parlamento, bu durumdan görev çıkarmalıdır diye düşünüyorum.

Türkiye giderek büyüyen bir ekonomik krizle karşılaşmış durumda. Krizin faturası işçilere çıkıyor, işçiler kapının önüne konuluyor. İşsiz sayısı her gün artıyor. Kasım ayında resmî işsiz sayısı 330 bin artarak 3 milyon 750 bine yükseldi. Gerçek işsiz sayısı ise 6,5 milyondur. İşsizlik Sigortası başvurularında patlama yaşandı. Örneğin, Ağustos 2018'de 106 bin olan İşsizlik Sigortası başvuruları son dört ayda yüzde 95 oranında artmış ve Kasım 2018'de 207 bine ulaşmıştır.

Bizim görevimiz, seçim yatırımları için bu fonun yağmalanmasına olanak sağlayacak düzenlemeleri, yasaları yapmak değildir. Bizim görevimiz, işsiz kalmış işçileri, emekçileri korumak, onlara işsiz kaldıkları o çaresiz dönemde insanca yaşayabilecekleri bir gelir desteği sunmaktır. Kaynak, bunun için vardır.

Gelin Bu Garabeti Ortadan Kaldıralım…

İşçilerin İşsizlik Sigortası'ndan gerçekten yararlanabilmesi için gelin eksiklikleri giderme yolunu burada tartışalım. Örneğin, “geçici işçi, orman işçisi” olarak “mevsimlik veya kampanya işçisi” olarak tanımlanan ücretlilerin prim ödemelerine rağmen hukuken ve fiilen İşsizlik Sigortası yardımına hak kazanamamaları garabetini ortadan kaldıralım. Gelin, işçilerimizin insan onuruna yakışır bir işsizlik parası almasını sağlayalım. Gelin, İşsizlik Sigortası'nın siyasi iktidarlar tarafından talan edilmesinin önüne geçelim. İşsizlik fonu işsiz kalan işçilerin zor günlerinde gelirsiz kalmamaları için oluşturulan bir fondur” dedi ve ardından işsizlik fonunun amacına uygun ve daha sağlıklı kullanılması için önerilerini sıraladı;

“İŞTE REÇETE;

1)    İşsizlik sigortasının amacı dışında kullanılmasına derhâl son verilmelidir.

2)    Aktif iş gücü programları fondan değil, Türkiye İş Kurumu bütçesinden karşılanmalıdır.

3)    İşsizlik ödeneğinden faydalanma koşulları kolaylaştırılmalı, ödeme süreleri ve miktarları artırılmalı, fondan yararlanan kişi sayısının ilk etapta en az 4 kata yükseltilmesi hedeflenmelidir.

4)    İşsizlik Fonu gelirlerinden vergi alınması uygulamasına son verilmelidir.

5)    Kurumun yanlış yatırım tercihleri nedeniyle uğradığı zarar hazine tarafından karşılanmalıdır.

6)    Fon bütçesinden işverenlere yapılan teşvik, desteklere son verilmelidir.

7)    Fonun yönetimi işçilerin doğrudan seçtiği temsilcilere bırakılmalıdır diyorum.”

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, komisyonda sunduğu çözüm önerileri sonrası verdiği önergeyle işsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarının esnetilmesini ve geçici, mevsimlik ve kampanya işçilerinin de işsizlik ödeneğinden yararlanmasını talep ederek sözlerine son verdi.

Related Articles

d1391c5b14123.gif