YOĞUN BAKIMLAR NE DURUMDA?

eskiweb/yogun-bakimlar-ne-du-4bebd9071746153978f4.jpg

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin yoğun bakım servislerinde yatak bulamayarak çaresiz kalan vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine yoğun bakım ünitelerini ve yatak kapasitelerinin durumunu TBMM’de verdiği bir yazılı soru önergesiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin; “Bu soru önergemizle, yoğun bakım ünitelerimizin genel durumu ve sayısal yeterliliği ile ilgili olarak hem ülkemiz geneli hem de Muğla ilimiz ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı aracılığıyla resmi bilgi almayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımız haklı olarak yoğun bakım talebiyle birçok zaman bizleri arıyor, bizlerde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz fakat bu çalışmalarımız sırasında yoğun bakım ünitelerimizde ciddi anlamda yetersizlikler olduğunu gözlemledik. Bu konuyu bakanlığa soracağız, şayet bir eksiklik söz konusuysa, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bu konu ile ilgili gerekli girişimlerde bulunacağız. Bizler yaşamımızın her alanında, günlük hayatımın her anında ‘Önce sağlık’ diyen bir milletiz. Vatandaşın sağlığından daha önemli bir şey yok” diye konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin; “Başta hastaneler, doktor ve yatak kapasitesi ve ambulans sayıları olmak üzere sağlık yatırımları planlanırken baz alınan nüfus, sosyal faktör ve değişkenler ne yazık ki yoğun bakım yatak sayıları hesaplanırken göz önünde bulundurulmamaktadır.

Özellikle sanayi bölgeleri ve Muğla ilimiz gibi turizm bölgeleri için yaz kış nüfus oranları, değişkenler hesaplanmadan meydana getirilen yoğun bakım üniteleri ne yazık ki yetersiz kalmakta ve vatandaşlarımız sonu ölüme varan acı durumlarla karşı karşıya kalmaktadırlar.” Diyerek genel gerekçesini belirttiği yazılı soru önergesiyle;

“1) Ülkemiz genelindeki yoğun bakım yatak sayısı kaçtır?

2) Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranları nedir?

3) Muğla genelinde yoğun bakım yatak sayısı kaçtır?

4) Muğla’daki Yoğun Bakım Uzmanı sayısı kaçtır?

5) 2018 yılı dikkate alındığında, ülkemizde il dışına sevk edilen hasta sayısı sıralamasında Muğla kaçıncı sıradadır?

6) Üst sıralarda yer alan ilimiz için Sağlık Bakanlığı ne tür planlamalar yapmaktadır?

7) 2018 yılı dikkate alındığında, Muğla’da yoğun bakım yatak ihtiyacı talebi yapılmasından bu talebin karşılanmasına kadar geçen süre ne kadardır?

8) Muğla ilinden, 2018 yılı içinde il dışına kaç yoğun bakım hasta sevk edilmiştir?

9) Bu hastalardan il dışına sevk beklerken hastanede, ya da sevk sırasında hayatlarını kaybeden kaç kişi vardır?

10) Muğla ilimizin hasta yatak sayısı uluslararası standartlara ve ulusal sağlık hizmet sunum planlamasına uygun mudur?

11) Eğer bu planlamaya göre bir eksiklik söz konusu ise niçin bu eksiklik giderilmemektedir?” diye sordu ve yoğun bakım üniteleri ve yatak kapasiteleri ile genel durum hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kamuoyu adına bilgi istedi.

Related Articles

d1391c5b14123.gif