Meclis toplantısı cuma günü

Milas Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı 6 Mart Cuma günü gerçekleşecek.

20200302_milas_belediyesi.jpg

 

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda saat 11:00’da başlayacak meclis toplantısında 6 ana gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak.

2020 Mart ayı meclis gündemi ise şöyle:

1-            Açılış ve yoklama

2-            Belediye Meclisinin 08/11/2019 tarih 2019/258 sayılı kararı ile kabul edilen 2020 yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin tekrar görüşülmesi talebi ile ilgili hazırlanan Plan Ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

3-            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Kapalı Pazar yerine ait ücret tarifesinin bulunmaması nedeniyle (düğün, nişan töreni vb.) ücret tarifesinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.( Mali Hizmetler Müdürlüğü)

4-            Dursun KABATLI’nın İlçemiz Beyciler Mahallesi Merkez Sokak No:113 (132 Ada 1 Parsel) adresindeki taşınmazda İçkili Restaurant faaliyet konulu iş yeri açmak istediğini adı geçen adresin içkili yerler bölgesine alınması talebinin görüşülmesi (Zabıta Müdürlüğü)

5-            Belediyemizin, 3194 sayılı Yasanın 10 ncu maddesi gereği 5 yıllık İmar Programının hazırlanması talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

6-                           İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi

1-            Serdal ATABEY’in; İlçemiz Mutluca Mahallesi 2522 parselde bulunan taşınmazın imar uygulama işlemleri tamamlanarak inşaat ruhsatı aldığı 2431-2432 ve 2434 nolu parsellerin uygulamasında eksik terklerden dolayı tahmini yapılması gereken 2.00 metre ilave kamuya terk işleminin kamulaştırılmasının yapılması ve 7.00 metrelik imar yolunun açılarak mağduriyetlerinin giderilmesi talebinin görüşülmesi,

2-            Ankara Gazeteciler Sitesinin, İlçemiz Kıyıkışlacık Mahallesi Zeytinlikuyu Mevkii 474 Ada 1 parsel arasında kalan yaklaşık 2360 m2 park alanının ekli peyzaj projesine göre malzemesi Belediyeden, işçiliği Ankara Gazeteciler Sitesinden karşılanmak üzere düzenleme yapma talebinin görüşülmesi.

3-            İsmet KOCAGÖZ’ün; İlçemiz Hacıabdi Mahallesi 138 Ada 3 parselde bulunan 1.764,03 m2 taşınmazın 937,50 metrekaresi imar yolunda kalmakta olduğu taşınmazının yolda kalan kısımlarının veya belediyemize ait bir parselle takas edilmesi talebinin görüşülmesi.

4-            İbrahim GEDİK’in; İlçemiz Burgaz Mahallesi 49 Ada 19 parselde kayıtlı taşınmazını Belediyemize ait başka bir taşınmaz ile takas etme talebinin görüşülmesi.

5-            İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Köy gelişme İmar Planlarının iptal edilerek mevzuata uygun yeni imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.

6-            Kare Enerji Üretim San. Ve Tic.A.Ş.’nin; Milas İlçesi Ulaş Mahallesi Yuvaalanı mevkiinde yer alan 1116,1117,1118,1119,1122,1123 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlarla ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2017/11 sayılı Meclis Kararı ile  onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali Alanı)” kullanımında kalmakta olup söz konusu tesise hizmet edecek dağıtım merkezi niteliğindeki “Trafo Alanı” ve yeraltı Enerji Nakil Hattı Niteliğindeki “Enerji Nakil Hattı” amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan ( UİP:22295,1) değişikliğinin 3194 sayılı Yasanın 8. Maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi.