Meclis toplantısı cuma günü

Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat’ın başkanlığında toplanacak olan mecliste 7 ana gündem maddesinin yanı sıra İçkili Yerler Belirleme ve İmar Komisyon Raporları görüşülerek karara bağlanacak.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda 6 Ağustos Cuma günü saat 14.30’da gerçekleştirilecek toplantı, Milas Belediyesi Facebook hesabından da canlı olarak yayınlanacak.

Milas Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın gündem maddeleri şöyle:

1-        Açılış ve yoklama

2-        09.10.2014 tarih 2014/242 sayılı meclis kararı ile kabul edilen  ve yürürlükte olan Milas Belediyesi Müdürlüklerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin iptal edilerek hazırlanan yeni yönetmelik taslağının görüşülmesi, (İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü)

3-        İlçemiz belediye sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarında hazırlanması planlanan “ Deprem Master Planı” projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Ve Uygulama Merkezi ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Yasanın 75 maddesi gereğince ortak hizmet projesiyle yapılması hususunda, proje ile ilgili ortak işbirliği protokolü yapılması ve bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı Muhammet TOKAT’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi, ( İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

4-        İlçemiz Hayıtlı Mahallesi, 254 ada 1 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde  “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin (PİN:UİP-48580750) 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi,( İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

5-     İlçemiz Ulaş Mahallesi Yuvaalanı Mevkii 1116 ve 1117 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde  “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin (PİN:UİP-48229461) 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi,( İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

6-      14.06.2019 tarih 2019/163 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilerek yürürlükte olan  Milas Belediye Başkanlığı Belediye Emir Ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinde tespit edilen eksikliklerin ve yönetmelikte yer almayan konularla ilgili hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi, (Zabıta Müdürlüğü)

7-        Süreyya UYSAL’ın; İlçemiz Bafa Mahallesi Park Cad. No:36 adresinin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebinin görüşülmesi, (Zabıta Müdürlüğü)

8-        İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporlarının görüşülmesi;

a-      Şeref TİRELİ’nin; İlçemiz Ağaçlıhöyük Mahallesi Merkez  Sokak No:64 (160  ada 8 parsel)   adresinin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi (Zabıta Müdürlüğü)

b-      Cemalettin ŞAHİN’in; İlçemiz Ören Mahallesi 5 nolu Cadde No:19/6 (373 Ada 13 parsel) adresinin içkili yerler bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi (Zabıta Müdürlüğü)

c-      Mehmet GÖKDUMAN’ın, İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No:18/B (265 ada 9 parsel) adresinin içkili yerler bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi (Zabıta Müdürlüğü)

d-      Hakan MUŞLU’nun, İlçemiz Hisarbaşı-Hocabedrettin Mahallesi Eskiciler Sokak No:12/A (163 ada 6 parsel) adresinin içkili yerler bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi (Zabıta Müdürlüğü)

9-      İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi;

a-      İlçemiz Burgaz Mahallesi 79 Ada 250 parsel maliki, parseline şuyulu bulunan  mülkiyeti Belediyemize ait 79 Ada 282 parselde kayıtlı 14,84m2 yüzölçümlü taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,

b-      İlçemiz Hacıilyas Mahallesi 350 Ada 46 parselde kayıtlı 151,91m2 yüzölçümlü arsa vasıflı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,

c-      Milas Kaymakamlığı İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğünün, İsmetpaşa Mahallesi 264 ada 24 parsel nolu ana hizmet binasının bulunduğu arsanın yanında atıl halde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 264 ada 52 parselde kayıtlı 185,46 m2 yüz ölçümlü taşınmazın hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi,

d-      Fatma GÜRGÜN Vekili Fatih KUŞ’un, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında park alanı, meskun konut alanı ve yol alanında kalan  İlçemiz Selimiye Mahallesi 259 Ada 29 parsel nolu taşınmazının park alanında kalmasından dolayı kamulaştırılması talebinin görüşülmesi,

e-      İlçemiz Çamiçi (Bafa ) Mahallesinde bulunan 607 parsel maliklerinin İmar Planında yolda kalan  taşınmazının kamulaştırılması talebinin görüşülmesi

f-       İlçemiz Çamiçi (Bafa ) Mahallesinde bulunan 526 parsel malikinin İmar Planında yolda kalan  taşınmazının kamulaştırılması talebinin görüşülmesi,

g-      İlçemiz Balcılar Mahallesi 123 Ada 23 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 1.133,08m2  yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,

h-      İlçemiz Mutluca Mahallesi 199 Ada 51 parselde kayıtlı parsel maliklerinin taşınmazlarının yolda kalan 49,53m2 lik kısmının kamulaştırılmasını istemediklerini mevcut haliyle kullanmaya devam edip ileride inşaat yapmak istediklerinden dolayı yola terk işlemi yapacaklarını kamulaştırma yapıldığı takdirde geriye kalan arsalarının kullanımının zorlaşacağı konusunun görüşülmesi,

i-        İlçemiz Mutluca Mahallesi 199 Ada 49 parselde kayıtlı parsel maliklerinin taşınmazlarının yolda kalan 46,59m2 lik kısmının kamulaştırılmasını istemediklerini mevcut haliyle kullanmaya devam edip ileride inşaat yapmak istediklerinden dolayı yola terk işlemi yapacaklarını kamulaştırma yapıldığı takdirde geriye kalan arsalarının kullanımının zorlaşacağı konusunun görüşülmesi,

j-        İlçemiz Güllük Mahallesi 302 ada içerisinde Belediyemizin 2016/45 nolu encümen kararı ile yoldan ihdas işlemi yapılarak 302 ada 17,18,19 nolı ihdas parselleri Belediyemiz adına çıkarılmış olup 302 ada 17 -18 nolu ihdas parsellerinin büyük bir kısmının belediyemiz parseli olan 302 ada 13 parsel içerisinde kaldığı ve parsel mülkiyetlerinin mükerrer olarak çıkartıldığı parsellerin ihdas işlemi yerine ifraz işlemi ile oluşturulması gerektiğinden dava yoluna gidilmeden aynı m2 ler baz alınarak 302 ada 13 parsel ve kendi parselleri ile birlikte tevhiden ifraz uygulaması yapılarak iptal edilecek ve bu alanların ana parsellerine dahil edilerek iptal sonucu para iadesi yapılmadan yeni parsellerin oluşturulup bedelsiz verilmesi ve mağduriyetin giderilmesi için muvaffakatımızın verilmesi talebinin görüşülmesi,

k-      Y-Özkaya İnş.Nak.Kom.Tur.San.Tic.İhr.Ltd.Şti. nin, İlçemiz Hacıilyas Mahallesi 366 ada 25 parselde kayıtlı taşınmazda inşaatını tamamladığı otopark yolunun açılmadığı için yapı kullanma belgesini alamadığından otopark yolunun açılması talebinin görüşülmesi,

l-        Menteş Mahalle Muhtarı Bayram ARICI’nın ; İlçemiz Menteş Mahallesi köy içerisinde yeterli yol olmadığı, olan bazı yollarında çıkmaz sokak olarak kaldığı, bazı yolların ise zeminde parke taşı döşeli veya stabilize malzeme serili mülkiyet içinden geçtiği, köy içinde bulunan 103 Ada 37 parselin güneyinde asfalt yol kuzeyinde ise stabilize döşeli ancak çıkmaz sokak olarak kullanılan yol bulunduğu çıkmaz yol bittikten sonra halkın diğer yola ulaşmak için bu parseli kullandığı, parsel sahibi Ali ÇORBACI’nın parselinin içinden yol geçirilerek diğer asfalt yola ulaşım sağlanması konusunda muvafakat verdiği, bu yolun zeminde de incelenerek parselin kuzeyindeki yolun bulunduğu yerden güneyindeki ana asfalt yola bağlanacak şekilde yolun muvafakat kapsamında kamulaştırma kararının alınarak işlem yapılması talebinin görüşülmesi,

m-    İlçemiz Güllük Mahallesi tapunun 366 ada 35-36-37 ve 71 parsellerde yapılacak olan imar uygulamasının gerçekleşmesi ve imar durumu alınabilmesi için bu alanda bulunan 49L-IId nolu imar paftasının mülga Güllük Belediyesinin itirazlar sonucunda işleyip kullandığı şekli ile değerlendirilmesi ve parsel maliklerinin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla ilgili talebin 3194 sayılı Yasanın 8 nci maddesi uyarınca incelenerek karar alınması talebinin görüşülmesi,

n-      Serhat- BCM İş Ortaklığının; İlçemiz Boğaziçi Mahallesi 238 Ada 1 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan taşınmazının zemin katına Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre konut altı ticaret ( dükkan) yapma talebinin görüşülmesi,

- Haber Milas, Gündem bölümünde yayınlandı
https://habermilas.com/haber/7570492/meclis-toplantisi-cuma-gunu