Muğla’da 210 bin dekar tarım arazisi sulandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Muğla'da bu yıl toplam 210 bin dekar tarım arazisinin sulandığını bildirdi. Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları nedeniyle yoksulluğun azaltıldığını ve göçün önüne geçildiğini ifade etti.

20201024_tarim_arazisi_sulamailk_5569e.jpg

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olduğunu belirten Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerini tercih ettiklerini belirtti.

“Bilindiği gibi Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanılmaktadır” diyen Genel Müdür Yıldız, “Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor” dedi.

20201024_tarim_arazisi_sulama4_ae934.jpg

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; “Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Muğla’da 1 Nisan 2020 tarihinde başlayan sulama sezonun 15 Eylül 2020 tarihinde tamamlandığını belirten Genel Müdür Yıldız, “2020 yılı sulama sezonunda Muğla ilimiz ve ilçelerimizde toplam 210 bin dekar tarım arazisi sulanmıştır. Muğla il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 210 bin dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 346 Milyon 500 Bin TL katkı sağlamıştır” dedi.

20201024_tarim_arazisi_sulama3_9419c.jpg

Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğünü söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; “İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz.” dedi.

Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Genel Müdür Kaya Yıldız; “Muğla ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.

20201024_tarim_arazisi_sulama2_d159d.jpg

20201024_tarim_arazisi_sulama1_4bc9c.jpg

20201024_tarim_arazisi_sulama_b18f8.jpg